Search
Close this search box.

Πληροφορίες Εγγραφής

Η φιλοξενία των παιδιών στην κατασκήνωση  μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν για τους δικαιούχους του προγράμματος ΟΑΕΔ, καθώς και για τους δικαιούχους συγκεκριμένων Ασφαλιστικών Ταμείων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που δεν υπάγονται σε καμία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να προβούν σε ιδιωτική εγγραφή, καλύπτοντας οι ίδιοι το κόστος φιλοξενίας του παιδιού τους στην κατασκήνωση.

Πρόγραμμα Ε.Φ.Κ.Α.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ μπορούν να συμμετέχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες προκύπτουν από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους.

Ειδικότερα δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι ενεργοί ασφαλισμένοι των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου.

Οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ), ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΕ (Δικαστικοί Επιμελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου.
Αν είστε ασφαλισμένος ή συνταξιούχος πρώην φορέα, που ΔΕΝ αναφέρεται σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όμως δικαίωμα της παροχής δια του προγράμματος κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ (π.ΟΑΕΔ).

Προσοχή! Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ είναι τόσο ο γονέας, όσο και το παιδί να έχουν ασφαλιστική ικανότητα και να μην κάνουν χρήση ανάλογης παροχής από άλλον φορέα κατά το 2023.

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

Την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς, εφόσον οι διατάξεις του Φορέα ασφάλισής του δίνουν δικαίωμα συμμετοχής, ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει καταχωρηθεί στον άλλο γονέα.

Στην αρχική σελίδα, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν καταχωρηθεί για ασφαλιστική ικανότητα στον άλλο γονέα.

Προσοχή! Εάν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα προέρχεται και από τους δύο γονείς, το παιδί μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά, συνεπώς η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί μόνο από τον ένα γονέα.

Δεν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήματος το οποίο να αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ.

Όμως οι αιτήσεις μοριοδοτούνται με βάση το ετήσιο εισόδημα και το πλήθος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια επιλέγονται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων με λιγότερα μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξτε στην απόφαση Διοικητικού. Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ αρ. 158/14ης Συν./06.04.2023 (ΑΔΑ: ΨΟ6Υ46ΜΑΠΣ-ΩΣΨ)

Κατά τη υποβολή και επεξεργασία της αίτησης συμμετοχής πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ώστε να χρειαστεί η αποστολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή.

Αν κατά την διάρκεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων (π.χ. κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας) προκύψουν εκκρεμότητες τότε μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε με μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται όταν κάνετε προβολή της αίτησης μέσα στην πλατφόρμα.

Σε επόμενη ενότητα μπορείτε να δείτε τι εκκρεμότητες μπορεί να εμφανιστούν κατά την επεξεργασία μιας αίτησης καθώς και τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για την αντιμετώπισή τους.

Μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα των κατασκηνώσεων για να ελέγξετε την κατάσταση των αιτήσεών σας ανά πάσα στιγμή.

Επισημαίνεται ότι για τυχόν άλλα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, θα πρέπει να ενημερωθείτε από την κατασκήνωση.

Ο e-ΕΦΚΑ καλύπτει όλο το κόστος για την φιλοξενία του παιδιού και απαγορεύεται να ζητήσει η κατασκήνωση πρόσθετη αμοιβή από το γονέα.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμη από δύο σημεία:

Επισημαίνεται ότι για την σύνδεση στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS.

Σημειώστε ότι οι παραπάνω σελίδες, εκτός από σημεία εισόδου στην πλατφόρμα περιέχουν και τα ακόλουθα:

 • Λίστα με τις κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τις ημερομηνίες των περιόδων και το πλήθος των θέσεων, τις οποίες έχουν προσφέρει.
 • Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα.
 • Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα (αυτό το έγγραφο).
 • Σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ticketing.1555.gov.gr, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα υποστήριξης. Δείτε την παράγραφο «Το πρόβλημα παραμένει. Τι μπορώ να κάνω;» στο τέλος του εγγράφου για περισσότερες οδηγίες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Κάποια στοιχεία (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας) θα χρειαστεί να τα συμπληρώσετε μόνο μία φορά.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη σελίδα Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2023)

 

Πρόγραμμα Δ.Υ.Π.Α. (ΟΑΕΔ)

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συντονίζεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με στόχο τη δωρεάν συμμετοχή παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κάθε χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη διαδικασία και τα κριτήρια συμμετοχής, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα:

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού και καλύπτει διαμονή διάρκειας έως 15 συνεχόμενων ημερών, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Ο δικαιούχος γονέας πρέπει να υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο κάθε χρόνο ορίζεται από τη Δημόσια Πρόσκληση που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Ποιοι γονείς δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για δωρεάν κατασκήνωση έχουν οι γονείς με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ή ΑΜΕΑ ηλικίας 6-16 ετών, οι οποίοι υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 •  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 4 μήνες.
 •  Άνεργοι, οι οποίοι έλαβαν επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 50 ημέρες κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 • Εργαζόμενοι, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (ΕΦΚΑ) που έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια κατά το προηγούμενο έτος
 • Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Το επιτρεπόμενο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται κάθε χρόνο από την εγκύκλειο του ΟΑΕΔ.

Πότε και Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ;

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ορίζεται κάθε χρόνο από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία αναρτάται στην επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ.

Καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να μεριμνούν να ενημερώνονται συχνά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ώστε να επιτύχουν να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τα διαστήματα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, καθώς και γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στην κατασκήνωση αναρτώνται έγκαιρα σε όλα τα διαδικτυακά μέσα της κατασκήνωσής μας.

Τι πρέπει να κάνω μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης μου στον ΟΑΕΔ;

Μετά την υποβολή της αίτησης στον ΟΑΕΔ ο δικαιούχος γονέας, και αφού έχει κάνει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση, θα πρέπει να παρακολουθεί την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για τα αποτελέσματα της αίτησης του. Αφού ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει τηλεφωνικά να ενημερώσει την κατασκήνωση για αυτά.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Πολλά ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα καλύπτουν πλήρως τη φιλοξενία παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση μέσω ασφαλιστικών ταμείων;

Εάν ένας γονέας είναι ασφαλισμένος ή υπάλληλος σε κάποιο από τα παρακάτω Ασφαλιστικά Ταμεία έχει τη δυνατότητα να στείλει δωρεάν τα παιδιά του στην κατασκήνωση.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
 • ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μέσω ΟΠΕΚΑ
 • Σύλλογοι  και Δήμοι που συνεργάζονται με κατασκηνώσεις


Το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο ακολουθεί δική του διαδικασία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν στην δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε κατασκηνώσεις. Εάν ανήκετε σ’ ένα από τα παραπάνω Ασφαλιστικά Ταμεία, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το ταμείο σας και να ακολουθήσετε τη διαδικασία που ορίζεται από αυτό.

Τι πρέπει να κάνω μετά την επικοινωνία με το Ασφαλιστικό μου Ταμείο και την υποβολή της αίτησης μου για δωρεάν κατασκήνωση;

Μετά την επικοινωνία με το Ασφαλιστικό του Ταμείο, ο δικαιούχος γονέας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την  κατασκήνωση, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη θέση τους στην κατασκήνωση (αν δεν το έχει κάνει ήδη νωρίτερα) για τη χρονική περίοδο που επιθυμεί.

Κατασκήνωση Ιδιωτικά

Για τους γονείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή στα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ιδιωτικά.  

Πως γίνεται η κράτηση της θέσης μου στην κατασκήνωση;

Για να προχωρήσετε σε κράτηση θέσης στην κατασκήνωση, συμπληρώνετε την φόρμα ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ή μας καλείτε στο τηλέφωνο 6972 774 386!

Έχετε την επιλογή να εγγράψετε το παιδί σας είτε για διάστημα 1 εβδομάδας είτε για διάστημα 2 εβδομάδων. 

Το κόστος συμμετοχής είναι: 250€ για 1 εβδομάδα & 450€ για 2 εβδομάδες.

Ειδικές τιμές γίνονται για 2 αδέλφια ή 3 αδέλφια!

Ήτοι για 2 αδέλφια κόστος συμμετοχής 450€ για 1 εβδομάδα & 810€ για 2 εβδομάδες.

Για 3 αδέλφια κόστος συμμετοχής 638,00€ για 1 εβδομάδα & 1084,00€ για 2 εβδομάδες.

Στη συνέχεια, προκαταβάλετε το 50% του ποσού που αντιστοιχεί για την δική σας περίπτωση στον κάτωθι λογαριασμό όψεως :

EUROBANK: GR1902601400000110201466119

*Παρακαλούμε στην αιτιολογία της κατάθεσης ν’ αναγράφεται το όνομα του παιδιού ή παιδιών για το/α οποίο/α γίνεται η κράτηση.

 Η εξόφληση του συνολικού ποσού γίνεται την ημέρα υποδοχής του/των παιδιου/ών στην κατασκήνωση.