Αντικείμενα τα οποία ξεχνούν οι κατασκηνωτές μας κατά την αποχώρηση τους, φυλάσσονται στα γραφεία της Stonecamp, για ένα μήνα μετά την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου. Σε περίπτωση κατά την οποία, δεν γνωρίζουμε τον κάτοχο και δεν αναζητηθούν, γίνονται δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Για λόγους υγιεινής εσώρουχα και κάλτσες δεν φυλάσσονται.
Σε περίπτωση κατά την οποία ξεχάσατε κάποια αντικείμενα κατά την αποχώρησή σας από την κατασκήνωση παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να μας αναφέρετε την ομάδα στην οποία συμμετείχε το παιδί καθώς κατηγοριοποιούμε τα απολεσθέντα ανά αριθμό δωματίου, εφόσον έχουν ξεχαστεί εκεί.
Παρακαλούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας ώστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε απώλεια με τις εξής ενέργειες:

Τοποθετήστε ετικέτα με το όνομα του παιδιού σύμφωνα με την λίστα – απαραίτητα είδη κατασκηνωτή

Αποφύγετε τον εφοδιασμό του κατασκηνωτή με αντικείμενα αξίας όπως, ρολόι, κινητό τηλέφωνο, tablet, i-pod και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας αυτών η Stonecamp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση επιβεβαιώστε με τον ομαδάρχη ότι έχετε πακετάρει όλα τα προσωπικά είδη του κατασκηνωτή σας και ότι το παιδί δεν έχει αφήσει υπόλοιπο χρημάτων στο ταμείο της ομάδας.