ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ  2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ (22 ημερών) ΕΦΚΑ- ΕΟΠΥΥ

 

Α

15/6- 6/7

Β

7/7– 28/7

Γ

3/08 – 24/8

  
   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΑΕΔΟΠΕΚΑ (15 ημερών)

 

 

Α

15/6 – 29/6

Β

29/6 – 13/7

Γ

13/7 – 27/7

Δ

3/8 – 17/8

Ε

17/8 – 31/8

ΙΔΙΩΤΕΣ (7 ημερών)

 

Α

15/6-21/6

Β

29/6-5/7

Γ

13/7-19/7

Δ

3/8-9/8

Ε

17/8-23/8

ΙΔΙΩΤΕΣ (15 ημερών)

 

Α

15/6-29/6

Β

29/6-13/7

Γ

13/7-27/7

Δ

3/8-17/8

Ε

17/8-31/8

Day Stone Camp (Ημερήσιο)

 

Ξεκινάμε από: 17/6